Tag Archives: con gty co phan phat trien nguon nhan luc lod

Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn nhân lưc LOD

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY LOD Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã đưa được hơn 40.000 lao động sang làm việc tại các nước, hàng năm mang về cho đất nước khoảng 35 triệu USD….     Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD – LOD Corp (trước đây là Cổ …

Read More »