Templates by BIGtheme NET

Thông tin Visa 457 khi đi Úc.

Visa 457 là dạng visa mà các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc có thời hạn ở Úc với thời hạn từ 3 tháng đến 4 năm. Các doanh nghiệp cũng có thể bảo trợ cho người đi kèm với người lao động vào Úc.

tải xuống (1)

Visa 457 được cấp theo các chương trình sau:

A. Sự bảo trợ của các doanh nghiệp Úc hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

B. Thoả thuận lao động.

C. Thoả thuận đầu tư các kỹ năng hỗ trợ vào Úc.

D. Nhà cung cấp dịch vụ.

A. Sự bảo trợ của các doanh nghiệp Úc hoặc doanh nghiệp nước ngoài

Các doanh nghiệp Úc hoặc các doanh nghiệp nước ngoài không thể tuyển lao động từ thị trường lao động Úc có thể bảo trợ cho lao động nước ngoài vào làm những công việc đó tại Úc trong thời hạn có thể kéo dài đến 4 năm. Để tuyển lao động theo chương trình này, yêu cầu các công việc phải là công việc chính thức và lao động phải đáp ứng được những kỹ năng tối thiểu và mức lương trả cho lao động phải đáp ứng yêu cầu về mức lương tối thiểu. Có 3 bước trong thủ tục xin visa vào làm việc tại Úc: thủ tục xin giấy phép bảo trợ, thủ tục ứng tuyển lao động vào vị trí đuợc bảo trợ và thủ tục xin visa.

B. Thỏa thuận lao động

Thỏa thuận lao động là sự thoả thuận chính thức giữa Chính phủ Úc (đại diện là Bộ Di trú & Quốc tịch Úc và Bộ Việc làm & Quan hệ lao động) với một chủ sử dụng lao động hoặc một hiệp hội công nghiệp. Thỏa thuận lao động là một phương tiện linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của chủ sử dụng lao động khi có nhu cầu hiển nhiên và lợi ích rõ ràng cho nước Úc từ việc tuyển lao động nước ngoài vào làm việc.

C.  Thoả thuận đầu tư kỹ năng hỗ trợ Úc

Thoả thuận đầu tư kỹ năng hỗ trợ mang lại cơ hội nhập cư cho các nhân sự quản lý hoặc điều hành quan trọng của các tổ chức đã được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Du lịch và Nguồn Nhân lực xác định là các công ty có sự đầu tư chiến lược và quan trọng vào Úc.

D. Nhà cung cấp dịch vụ

Loại visa này dành cho đại diện của nhà cung ứng nước ngoài, đang đàm phán, hoặc đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ tại Úc. Visa loại này có thể được cấp lần đầu là 6 tháng và có thể kéo dài tối đa là 12 tháng.