Xuất khẩu lao động Hàn Quốc

Hàn Quốc ngừng tuyển lao động Việt Nam

xuất khẩu lao động hàn quốc

  Do không cải thiện được tình trạng lao động bỏ trốn, Việt Nam không được Hàn Quốc phân bổ hạn ngạch tuyển dụng lao động năm 2013 “Do chúng ta chưa cải thiện được tình trạng lao động bỏ trốn nên Hàn Quốc không cấp chỉ tiêu hồ sơ tuyển mới lao động Việt Nam theo hạn ngạch tuyển …

Read More »